Telekom Slovenije cilja na 100 mio dobička do leta 2015

Skupščina delničarjev o združitvi 15. junija

Sprejeti ukrepi Skupine Telekom Slovenije za izboljšanje poslovanja v letu 2011 temeljijo na zniževanju vseh vrst stroškov, prestrukturiranju poslovanja v hčerinskih družbah na Kosovu in v Makedoniji, spremembah na področju prodaje in trženja, prenovi poslovnih procesov in zmanjšanju stroškov nabave. Trimesečni rezultati poslovanja potrjujejo, da so ukrepi že obrodili sadove, je dejal član uprave Jožko Peterlin.

Skupina Telekom Slovenije še vedno ostaja med večjimi investitorji pri nas. V prvem trimesečju je za naložbe namenila 12,3 milijona evrov, od tega Telekom Slovenije 5,7 milijona evrov, Mobitel 3,1 milijona evrov, druge družbe v Sloveniji 1,4 milijona evrov, in druge družbe v jugovzhodni Evropi 2,1 milijona evrov. Predsednik uprave Telekoma Ivica Kranjčević pa je predstavil nove strateške usmeritve Skupine Telekom, ki ima po novem tri ključne cilje.

Za 1. julij letos načrtovana združitev Telekoma Slovenije in Mobitela, ki jo mora potrditi še skupščina delničarjev 15. junija, je nujna za izpolnjevanje dolgoročnih tržnih ciljev in izkoriščanje vseh sinergij na področju elektronskih komunikacij, informatike in medijev, je še dejal Kranjčević.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *