Zaposleni v BTC v petih letih pripravili 158 idej

Družba spodbuja inovativnost zaposlenih

V družbi BTC že peto leto zapored izvajajo projekt »BTC z vizijo«, katerega glavni namen je spodbujanje inovativnosti zaposlenih pri iskanju novih poslovnih idej in projektov za razvoj podjetja in prostora v katerem je aktivno prisotna družba BTC.

V okviru projekta v BTC zbirajo ideje in projekte z vizijo. Te dajejo možnost zaposlenim na vseh nivojih, da so nagrajeni za svoje predloge, ki na kakršenkoli način vplivajo na poslovanje podjetja, medtem ko so projekti z vizijo kompleksnejši in zahtevajo tri elemente: sodelovanje vsaj treh različnih sektorjev, vpliv na trajnostni razvoj podjetja in dolgoročnost projekta.

Zaposleni so v petih letih skupno pripravili 158 idej, od katerih jih je bilo 42 nagrajenih, in 22 celovitih projektov, od katerih jih je bilo nagrajenih 13. Vse projekte in ideje vrednoti petčlanska komisija, v kateri so štirje zaposleni družbe BTC in zunanji strokovnjak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *