Zgodovina prihodnosti v dveh zvezkih o JV Evropi, tudi o naših krajih in ljudeh.

Sredi tedna je bila v Muzeju novejše zgodovine predstavitev dveh zvezkov zgodovine Jugovzhodne Evrope v angleškem jeziku, ki ju je izdal Center za demokracijo in spravov v JV Evropi – Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE). Sodelovali so nekateri avtorji in uredniki, ter predstavniki tega centra in ustanove Friedrich Ebert (Friedrich Ebert Stiftung), med njimi Max Brändle, direktor regijskega urada za Slovenijo in Hrvaško, ki je v otvoritvenem nagovoru opozoril na pomembnost sodelovanja pri raziskovanju in pedagoškem delu na področju zgodovine kot glavnega projekta za doseganje sprave in njenega bistva za demokratični razvoj v regiji – danes in v prihodnosti. O pomenu, strokovnih parametrih in uporabnosti knjig tudi pri pedagoškem delu je govoril dr. Peter Vodopivec.

Knjigi The Cold War – Hladna vojna 1944-1990 in Wars, Divisions Integration – Vojne, delitve povezanosti 1990-2008 sta namenjeni srednješolskemu in univerzitetnemu izobraževanju ter širši publiki; Prinašata obsežen pregled zgodovine 15 držav Jugovzhodne Evrope od Slovenije do Cipra; To je, kakor zagotavljajo pri založniku in izdajatelju, doslej prvi celoviti prikaz zgodovine regije v razponu skoraj sedmih desetletij, ki temelji na izvirnih arhivskih in časopisnih virih, statističnih podatkih, fotografskem in drugem gradivu iz nacionalnih arhivov, knjižnic in drugih institucij.

Za Radio KAOS smo se o tem mednarodnem založniškem podvigu pogovarjali z enim od glavnih avtorjev, prof. dr. Božom Repetom. Knjigi, ki sta bili prvič predstavljeni pred letom dni v evropskem parlamentu, ki je projekt tudi podprl, obsegata skoraj 600 strani; z dokumenti, ilustracijami, fotografijami, definicijami, ključnimi gesli, kronologijami, zemljevidi in na druge načine prikazujeta turbulentno zgodovino Jugovzhodne Evrope od leta 1944 do leta 2008.

Ob našem sogovorniku prof. Repetu so nekateri glavni pisci in uredniki sodelovali tudi na ljubljanski predstavitvi. Urednica serije je dr. Christina Koulouri z univerze v Atenah, dr. Neven Budak z Univerze Zagreb, dr. Alexei Kalionskis iz sofijske univerze, posebna svetovalca dr. Dubravka Stojanović z beograjske in dr. Niyazi Kizilyürek s ciprske univerze. Didaktični del knjig je pripravila dr. Snježana Koren – zagrebška univerza, recenzenti pa so bili dr. Florian Bieber, direktor centra za Jugovzhodno Evropo Univerze v Gradcu, dr. Andreas Demetriou, Univerza v Nikoziji in dr. Maria Todorova, Univerza v Illinoisu. Zemljevide je izdelala ekipa dr. Matije Zorna z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. V odboru za vire je bilo 15 zgodovinark in zgodovinarjev, med njimi tudi dr. Kornelija Ajlec z Univerze v Ljubljani. Pri zbiranju gradiva je sodelovalo več kot 100 zgodovinark in zgodovinarjev.

S prof. dr. Božotom Repetom sem se za Radio KAOS pogovarjal Andrej Pengov. Nekatere v prispevku uporabljene fotografije so povzete s spletnih strani CDRSEE in MNZ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *