Dr. Damijan Guštin: Vsak je imel svoje razloge in motive za upor… Vsi pa so hrepeneli po svobodi.

Pred državnim praznikom Dnevom upora proti okupatorju je bila v Ljubljani slavnostna seja Predsedstva ZZB NOB Slovenije, na kateri so podelili listini in zlate plakete ter priznanja ZZB NOB Slovenije. Najvišji priznanji – Listino ZZB NOB – sta prejela Vika Potočnik in Tit Turnšek.

Spoštovani in cenjene, to je oddaja v programu Radia KRIČAČ, ki ga v teh prazničnih in obprazničnih dneh pripravljamo v uredništvu Radia KAOS.

Ob 78.obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte Slovenije in državnem prazniku Dnevu upora proti okupatorju je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije dva dni pred praznikom v ljubljanskem Kino gledališču Bežigrad pripravila slavnostno razširjeno sejo predsedstva s podelitvijo listin in zlatih plaket ter priznanj ZZB NOB Slovenije. V priložnostnem kulturnem programu sta nastopila pevka Maša Tiselj in harmonikar Jernej Hostnik, za scenarij in izvedbo prireditve pa sta poskrbela Iztok Pipan in Anica Horvat, ki je prireditev tudi povezovala.

Slavnostni govorec na prireditvi je bil dr. Damijan Guštin, direktor Inštituta za novejšo zgodovino, v imenu nagrajencev pa se je za prejeta priznanja in izkazano čast zahvalila prejemnica Listine ZZB NOB Vika Potočnik. Ob njej je to najvišje priznanje prejel tudi Tit Turnšek, predsednik slovenske borčevske organizacje, ki je tudi z uvodnim pozdravom in kratkim nagovorom začel to slavnostno sejo.

Posnetek slavnostne seje Predsdstva ZZB NOB Slovenije, na kateri so podelili listini in zlate plakete ter priznanja slovenske borčevske organizacije za leto 2019 je del programa Radia KRIČAČ, ki ga v prazničnem in obprazničnem času realiziramo v uredništvu Radia KAOS. Posnel ga je in za objavo pripravil Andrej Pengov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *