ZVKDS

Zadnje objave

Civilna inciativa Tržnice ne damo s prijavo KPK in NPU

Civilna iniciativa Tržnice ne damo je na Komisijo za preprečevanje korupcije in Nacionalni preiskovalni urad vložila prijavo suma velikega oškodovanja javnega interesa in suma zlorabe položaja uradnih oseb. Prepričani so, da gre pri gradnji garažne hiše pod tržnico za zlorabo
položaja ljubljanske mestne oblasti. Dodajajo, da je iz dosedanjega dogajanja je razvidno, da je stroka v zameno za finansiranje nepotrebnega arheološkega raziskovanja pripravljena sprostiti območje s srednjeveškimi ostalinami za gradnjo podzemne garaže. Njihov sum je osnovan na tem, da je Zavdo za varstvo kulturne dediščine kot osnovo gradbenemu dovoljenju za gradnjo garaž izdal kulturnovarstveno soglasje, ne da bi – tako civilna iniciativa – projektant, kot je zahtevano v pogojih, revidiral projekt in ohranil in situ ostaline cerkve, srednjeveškega obzidja, mestnih vrat in trdnjave, kar je v nasprotju z zakonodajo. Civilna iniciativa je tako KPK kot NPU prosila, da te sume čimprej preverita ter o rezultatih seznanita javnost. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako: , , , , , ,

40.000 let stara konica z Barja odpira vprašanja o neandertalcih

Raziskovalci skupine za podvodno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dedščine Slovenije so septembra lani pri podvodnem arheološkem pregledu reke Ljubljanice na območju obnove brežine v Sinji Gorici na Ljubljanskem barju, našli okoli 40.000 let staro leseno ost sulice iz starejše kamene dobe, ki so jo predstavili na današnji novinarski konferenci. Starost lesene konice so določili z dvema neodvisnima radiokarbosnkima metodama, se pravi merjenjema količine radioaktivnega ogljikovega izotopa C-14. Arheolog Boštjan Odar, ki je že pred karbonskim ugotavljanjem starosti slednjo – kot se je izkazalo – pravilno ocenil, je tudi postavil hipotezo, ki so jo potrdili strokovnjaki za gozdarstvo, da je konica narejena iz lesa tise. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako: , , , , , , ,