148 neprofitnih stanovanj v soseski Polje III

Arhitekturno rešitev so predstavili leta 2012

Včeraj so slavnostno odprli stanovanjsko sosesko Polje III. V njej je šest večstanovanjskih stavb, v katerih je 148 neprofitnih stanovanj. Soinvestitorja projekta sta JSS MOL in MOL, celotna vrednost investicije znaša približno 13 milijonov evrov.

Soseko so gradili po načrtih biroja Bevk Perovič arhitekti, ki so že leta 2012 zmagali na natečaju za oblikovanje soseske. Pri izgradnji soseske je bil upoštevan energetsko varčen standard, 10 % stanovanj pa je prilagojenih bivanju oseb s posebnimi potrebami.

V soseski je urejenih 124 parkirnih mest v naravno prezračevani podzemni garaži (16 od teh je namenjenih gibalno oviranim osebam) in 89 parkirnih mest na dveh zunanjih parkiriščih, od katerih je 5 namenjenih gibalno oviranim osebam, 22 pa obiskovalcem.

naslovna fotografija: Nik Rovan/MOL

Leave a Reply

Your email address will not be published.