Javne zgradbe Zelene prestolnice Evrope bodo energetsko varčne. Morda tudi zato Petrol ostaja v slovenskih rokah.

Župan Zoran Janković: Pogajanja niso bila lahka, pomembno pa je, da so zastavljeni cilji doseženi. Pozdravljam potezo družbe Petrol, da se je v času dobrih poslovnih rezultatov odločila investirati v področja in dejavnosti, ki varujejo naš planet, ter v konzorciju z družbo GGE sodeluje pri projektu. Trajnostni razvoj po načelih Zelene prestolnice Evrope je namreč edina pot v ljudem in naravi prijazno prihodnost... MOL bo prihranke, ki ji pripadajo po pogodbi, namenila uporabnikom prenovljenih stavb v naših vrtcih, šolah, zdravstvenih domovih in športnih objektih. To bo tudi priložnost za izobraževanje o pomenu pametne in učinkovite rabe energije. Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola: Ponosni smo, da je Mestna občina Ljubljana naredila novi velik korak v smeri zelenega pametnega mesta in da je prepoznala družbo Petrol kot primernega in zanesljivega partnerja na tem zahtevnem področju... Projekt v Ljubljani predstavlja za Petrol kompleksen proces zelene digitalne preobrazbe infrastrukture v mestih ter odlično referenco pri pridobivanju novih tovrstnih poslovnih priložnosti v širši regiji. Luka Komazec, direktor družbe GGE: Gre za največji projekt energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah... Ponosni smo, da pri tem sodelujemo... Ob vseh energetskih učinkih bo pomembno vplival tudi na lokalno ekonomijo, saj bo pri izvedbi sodelovalo približno 100 izvajalcev.

Mestna občina Ljubljana in konzorcij družb Petrol in GGE sta včeraj podpisala pogodbo za energetsko prenovo javnih stavb v mestni lasti; Gre za največji projekt javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah; Projekt bo izveden v skladu z določili Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive za to obdobje. Prek energetskega pogodbeništva bo celovito ali delno energetsko prenovljenih 49 objektov; Celotna naložba v obnovo teh objektov je vredna 14,9 milijona evrov brez DDV.

Celovita energetska prenova je predvidena v 26 objektih, na ostalih 23 objektih pa je predvidena delna energetska prenova z izvedbo posamičnih ukrepov za energetsko učinkovitejšo rabo energije; Zasebnik bo zagotovil vsaj 51 % sredstev, do 32 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov, 17% bo zagotovila MOL; Pri objektih, ki bodo celovito energetsko prenovljeni, so predvidena sredstva kohezije v višini 40%; Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 8.245.534 kWh oziroma nekaj več kot milijon evrov (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (ekvivalent CO2) v višini 2.956 ton letno.

Morda je v tem projektu prav črnuško podjetje GGE, ki sodi med vodilna podjetja s področja energetskih storitev v Jugovzhodni Evropi, manj znano širšim javnostim. Ima pa na tujem in v Sloveniji, ja tudi v Ljubljani, odlične reference na projektih z energetskimi vsestranskimi sanacijami številnih objektov, med drugim tudi Ljubljanskega gradu. Če omenimo samo nekatere od, kot sami pravijo, ključnih ugodnosti: jamčijo za prihranke, ki jih obljubljajo z energetsko sanacijo, nalog se lotevajo celovito in z inovativnimi pristopi. Inovativnost je srce podjetja, še podčrtujejo.

Petrol se prav zdaj oglašuje kot najugodnejši dobavitelj električne energije. Vendar je to zgodba tega trenutka in najbrž ne najpomembnejši strateški poslovni cilj. Petrolova dejavnost je seveda še vse kaj drugega kot zgolj elektrika in vse tisto, kar moremo dojeti z obiski na bencinskih servisih. Neposredno po podpisu pogodbe na ljubljanskem Magistratu smo k pogovoru, posebej za Radio KAOS povabili Tomaža Berločnika, predsednika uprave Petrola.

Objekti, ki se bodo celovito energetsko prenovili, so: Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja – nova šola, Centralno kopališče Tivoli, Vrtec Vodmat, enota Bolgarska, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška, Osnovna šola Nove Jarše, Vrtec Najdihojca, enota Čenča, Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja, Vrtec Vodmat, enota Klinični center, Zdravstveni dom Ljubljana – Moste Polje, PE Polje, Osnovna šola Vič – stara šola, Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama, Vrtec Pedenjped, enota Zalog, Osnovna šola Danile Kumar (objekt 2), Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola, Športni park Ježica, Športni park Kodeljevo – Dvorana, Mestna uprava MOL (Proletarska), Vrtec H.C. Andersen, enota Lastovica, Vrtec Jelka, enota Jelka, OŠ Polje, OŠ Sostro Podružnica Besnica, OŠ Sostro Podružnica Prežganje, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Mestna uprava MOL (Trg MDB), Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki.

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković se je posebej zahvalil družbi Petrol, ki se je v času dobrih poslovnih rezultatov odločila investirati v področja in dejavnosti, ki varujejo naš planet. Trajnostni razvoj po načelih Zelene prestolnice Evrope je namreč edina pot za ljudi in naravi prijazno prihodnost. Veseli ga, da se v Petrolu tega zavedajo že danes. Ljubljana je na področju trajnostnega razvoja že zdaj vzor številnim svetovnim mestom. Poslej pa bo Ljubljana te dobre prakse delila tudi na področju učinkovite rabe energije. Ob zahvalah vsem sodelujočim v projektu je župan med drugim podčrtal, da so bila pogajanja zahtevna, vendar so zastavljene cilje v celoti dosegli.

S Tomažem Berločnikom se je za Radio KAOS pogovarjal Andrej Pengov. Objavljene fotografije z dogajanja ob podpisu pogodbe v Rdečen salonu Magistrata so delo Nika Rovana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.