MOL bo podeljevala tudi nagrade za donatorstvo

Prvega januarja je v veljavo stopil spremenjeni odlok o podelitvi nagrad in plaket Mestne občine Ljubljana, ki prinaša nekaj novosti. Med drugim bodo zmanjšali število podeljenih plaket glavnega mesta, s čimer so povečali vrednost posamezni nagradi. Razen priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami nagrade in priznanja ne morejo biti podeljena posthumno, so pa uvedli možnosti odvzema priznanja, ki je po novem možna, če bi na dan prišla nova dejstva o prejemniku priznanja, ki bi bila v nasprotju z razlogi za podelitev priznanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.