Za urejanje evidence mestnih nepremičnin bo podeljena koncesija

Svetniki so imeli kar nekaj dvomov

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji redni seji med drugim sprejeli poročilo o aktivnostih mestne občine za starejše med leti 2006 in 2009, potrdili osnutek odloka o štipendiranju ter novelirali program ravnanja z odpadki. Pri vseh treh točkah se je razvila relativno obširna razprava, v kateri ni manjkalo kritik in predlogov za izboljšave na teh treh področjih. A najbolj vroča – četudi ne najdaljša – je bila razprava o predlogu akta o javno-zasebnem partnerstvu za koncesijo za ureditev evidence nepremičnin v lasti mestne občine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *