Dolgove bo odpisovala tudi NLB

V okviru odpisa dolgov bo NLB odpisala dolgove komitentom z zapadlimi neplačanimi obveznostmi do banke iz naslova kartičnega poslovanja in/ali transakcijskih računov, ki so bile 31. decembra 2014 zapadle več kot 12 mesecev. Višina dolga, ki ga bodo posameznemu prosilcu odpisali, bo znana tekom avgusta, seveda pa bodo potencialne prosilce in širšo javnost o tem pravočasno obvestili. #slovenija

Leave a Reply

Your email address will not be published.