Evropska komisija s finančno pomočjo Ukrajini

Evropska komisija je sprejela sklep o začetku postopka za izplačilo 600 milijonov evrov posojil Ukrajini. Gre za prvi obrok novega programa makrofinančne pomoči za Ukrajino v obliki 1,8 milijarde evrov posojil. Program bo namenjen kritju nujnih finančnih potreb, s katerimi se sooča Ukrajina, hkrati pa bo pripomogel k stabilizaciji njenega gospodarstva. #svet

Leave a Reply

Your email address will not be published.