Evropska komisija s sredstvi za slovensko pomorstvo

Evropska komisija je sprejela ključni program financiranja, s katerim bo slovenski sektor pomorstva, ribištva in ribogojstva v obdobju 2014–2020 dobil 32,6 milijona evrov, od tega skoraj 25 milijonov evrov evropskih sredstev. Program bo financiran iz evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter v celoti uresničuje prednostne naloge sklada in cilje skupne ribiške politike Evropske komisije. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.