Gradnja RCERO napreduje

Gradnja objektov Regionalnega centra za ravnanje z odpadki in montaža glavne procesne opreme za mehansko obdelavo odpadkov je v zaključni fazi, v objekte za biološko predelavo, ki so pokriti in zaprti, se namešča glavna procesna oprema. Po oceni Sveta RCERO, v katerega je vključenih že 36 slovenskih občin, je rok za dokončanje gradnje ter začetek poskusnega obratovanja konec leta 2015 realen in dosegljiv. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.