Izvoz in uvoz se povečujeta

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je izvoz blaga iz območja evra v preostanek sveta junija 2015 znašal 182,7 milijarde evrov, kar je 12-odstotno povečanje glede na junij 2014. Uvoz v območje evra je znašal 156,4 milijarde evrov, kar je 7-odstotno povečanje glede na junij 2014. Slovenija je v prvi polovici leta zabeležila za 14,3 milijarde evrov izvoza, kar je 7-odstotno povečanje glede na lani. Uvoz se je v enem letu povečal za 5 % in znašal 13,3 milijarde evrov. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.