Javna predstavitev odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Med 20. majem in 20. julijem poteka javna predstavitev osnutka Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Gradivo je dostopno v celoti v prostorih Oddelka za varstvo okolja ter na sedežih ČS Center, Rožnik in Šiška. Predlagane spremembe so objavljene tudi na spletni strani občine. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.