Javno povabilo MOL s področja kulture

MOL vabi samozaposlene v kulturi, fizične osebe, javne zavode na področju kulture in nevladne kulturne organizacije, da predlagajo člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje 2016 -2018 ter člane Delovne skupine MOL za trajni dialog z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi na področju kulture. Rok za oddajo predlogov je 30. september. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *