Ljubljana za mlade 2015 – 2024

MOL je objavila osnutek Strategije MOL za mlade 2015-2024, s podnaslovom Ljubljana – mesto mladih in za mlade. S tem se začenja javna razprava o osnutku, ki bo potekala do ponedeljka, 22. junija. MOL poziva vso zainteresirano javnost, zlasti mlade in organizacije, ki delujejo v mladinskem sektorju, da na naslov mladina@ljubljana.si najkasneje do 22. junija posredujejo svoje pripombe in predloge. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.