MOL začela izdajati parkirne dovolilnice za prihodnje leto

Mestna občina Ljubljana je začela izdajati dovolilnice za parkiranje na za to določenih območjih za leto 2015. Dovolilnice, izdane za leto 2014, veljajo do 31. januarja 2015. Cena dovolilnice za Cono 1 je 100 EUR, v Coni 2 prva dovolilnica stane 100, druga pa 200 EUR, v Coni 3 pa prva stane 60, druga 120, tretja pa 180 EUR. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.