MVK danes o Janševem mandatu

Člani mandatno-volilne komisije državnega zbora danes razpravljajo o morebitnem odvzemu poslanskega mandata Janezu Janši. Zakonodajno-pravna služba je že avgusta podala mnenje, da odvzem ni možen, posebna skupina pravnikov pa meni, da se mu mandat lahko zamrzne. #slovenija

Leave a Reply

Your email address will not be published.