Občinski stanovanjski sklad z razpisi za deljeno lastništvo

Javni stanovanjski sklad MOL je 16. maja objavil javna razpisa za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah in za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva ter javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente. Več informacij najdete na spletni strani občine #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.