Od danes naprej ponovno možno oddati vlogo za štipendije deficitarnih poklicev

Od danes naprej je možno ponovno oddati vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2015/2016. Kandidati, ki vlogo lahko oddajo osebno na sedežu Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije ali priporočeno po pošti, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih vlog. #slovenija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *