Osnutek gozdnogospodarskega načrta za Ljubljano

Do 14. julija je v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije razgrnjen osnutek gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Ljubljana za obdobje veljavnosti 2015 – 2024. Javna obravnava osnutka bo v torek, 7. julija, ob 17. uri, v prostorih Doma krajanov Dravlje. #zanimivost

Leave a Reply

Your email address will not be published.