Podjetja javnega holdinga poslovala pozitivno

V prvem polletju 2014 so vsa podjetja Javnega holdinga Ljubljana poslovala pozitivno. Včeraj pa je Svet ustanoviteljev potrdil tudi sporazuma o skupnem zagotavljanju zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.