Prijava škode v novembrskih poplavah do konca meseca

Škodo na stanovanjskih objektih, ki so jo povzročile poplave med 6. in 14. novembrom lahko oškodovanci prijavijo do vključno 30. novembra 2014. Popisne in ocenjevalne komisije bodo z delom na terenu začele 20. novembra 2014, Oškodovanci lahko delno škodo na objektih prijavijo na e-naslovu prijava-skode@ljubljana.si ter na Četrtnih skupnostih Rudnik in Sostro. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.