Razširjena peš cona na Miklošičevi

Od danes na delu Miklošičeve ceste, med Nazorjevo ulico in Miklošičevo cesto št. 5, velja spremenjena prometna ureditev. Na tem delu je odslej območje za pešce. Dovoljen je le omejen lokalni promet ter dostop vozil intervencije, vzdrževanja in komunalne službe. Vožnja ostalih motornih vozil je preprečena z avtomatskim dvižnim stebričkom. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.