Sberbank Europe objavila pozitivne rezultate za leto 2014

Skupina Sberbank Europe je imela v letu, ki se je končalo 31. decembra 2014, 3,4 mio EUR neto dobička. Sberbank banka d. d. se na slovenskem bančnem trgu med 17 bankami, uvršča po bilančni vsoti na 8. mesto in na 5. mesto po pregledu letnih poslovnih rezultatov pred davki. #gospodarsvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.