SDH za način prodaje NLB določil prvo javno ponudbo delnic

Nova Ljubljanska banka naj bi se prodala na način IPO, torej s prvo javno ponudbo delnic. To pomeni, da bodo šle delnice NLB v končni fazi na borzo in kot je prepričan SDH, bomo za banko na ta način dobili več, kot če bi jo prodali v paketu. Slovenija se je pri Evropski komisiji zavezala, da bo privatizacijo največje slovenske banke izpeljala do konca leta 2017. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *