Sešli so se družbeniki Javnega holdinga Ljubljana

Včeraj so se sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, kjer so potrdili poslovne načrte javnih podjetij v sklopu holdinga za leto 2017. Holding in vse družbe za naslednje leto načrtujejo pozitivno poslovanje, z izjemo Snage. Skupščini je sledila seja ustanoviteljev, kjer so med drugim sprejeli Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter Program ravnanja s komunalnimi odpadki. #Ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *