Slovenija izdala za milijardo novih obveznic

Slovenija je včeraj izdala za milijardo evrov sedemletnih obveznic. Nova državna obveznica z zapadlostjo 25. marca 2022 je bila prodana s kuponsko obrestno mero 2,25 odstotka in pribitkom 160 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave. Povpraševanje je za več kot trikrat preseglo ponudbo. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.