Spletni portal Eltis za boljšo mobilnost v mestih

Evropska komisija je vzpostavila nov spletni portal Eltis, ki bo lokalnim in regionalnim oblastem v pomoč pri reševanju vprašanj v zvezi z mobilnostjo v mestih. Portal združuje vse pomembne informacije, publikacije in orodja ter vsebuje novice o mobilnosti v mestih, koledar dogodkov in posodobljen seznam zakonodaje EU in podpornih programov. #tehnologija

Leave a Reply

Your email address will not be published.