Spremenjena prometna ureditev na Tomšičevi ulici

Na delu Tomšičeve ulice, med Beethovnovo ulico in Slovensko cesto, bo od 1. avgusta dalje začela veljati spremenjena prometna ureditev. Ta del ulice bo zaprt za motorni promet z avtomatskim dvižnim stebričkom. Dovoljen bo le omejen lokalni promet ter dostop vozil intervencije, vzdrževanja in komunalne službe. Dovolilnice za dostop lahko upravičenci dobijo na podlagi pisne vloge, ki jo naslovijo na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.