Telekom Slovenije zaključil leto z dobičkom

V letu 2016 je imela Skupina Telekom Slovenije skoraj 40 milijonov čistega dobička. Za naložbe so namenili 23 odstotkov več kot v prejšnjem letu, investirali pa so predvsem v širokopasovno optično omrežje in v mobilna omrežja četrte generacije. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *