Začel se je drugi prijavni rok za vpis na univerze

Začel se je drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe in enovit magistrski študij za študijsko leto 2015/16. Rok za prijavo je 28. 8., razpisanih pa je 8.450 vpisnih mest, od tega 5.290 za redni in 3.160 za izredni študij. Kandidati bodo o izidu obveščeni najpozneje do 24. 9., vpis sprejetih v drugem roku pa bo potekal od 25. do 30. 9. #slovenija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *