Zahteva vlade glede Save izpolnjena

DUBT je na zahtevo vlade obveznice in terjatve Save prodala Kad-u in SDH-ju. Prenos je stal 68 milijonov evrov. Vlada je to zahtevala zato, ker ima Sava veliko deležev v turističnih podjetjih. Slaba banka je Savo vstopila, ker v Savi, po bankinem mnenju, niso spoštovali dogovora o finanačnem prestruktiriranju. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *