Vsak ima svoj razlog za upor. Imamo tudi skupnega: okupatorje in pohlapčevalce.

Slavko Grčar: Osvobodilna fronta slovenskega naroda je nesporno največja politična in narodnoosvobodilna organizacija v slovenski zgodovini sploh. Bila je ključni dejavnik oboroženega upora proti okupatorjem, sama po sebi in s svojim delovanjem je pomenila izjemno kulturno dejanje naroda, ki mu je bilo namenjeno uničenje; bila je tudi organizacija z izjemnim humanitarnim poslanstvom – ne le v 236 partizanskih bolnišnicah, temveč tudi z aktivističnim delom na terenu... ZZB za vrednote NOB danes tvori 82 terenskih združenj in društev, ki jih sestavlja 705 krajevnih organizacij s skupaj 42.000 člani. Med njimi je še 9.000 tistih, ki imajo status vojnega veterana, udeleženca NOB.

Na radiodifuzni frekvenci FM 88.8 MHz lahko vse do 10. maja poslušate Radio Kričač. V dneh, ko slavimo ustanovitev OF slovenskega naroda in upor takratnih srčnih ljudi, junakinj in junakov pred 75-leti zoper tuje zavojevalce in njihove podrepnike, ko bolj drugače kot tako, kot bi bilo res treba, poskušamo praznovati praznik dela in ko se spominjamo zaključnih bojev in končno tudi osvoboditve mesta Ljubljana v maju leta 1945, se v programu tega priložnostnega radia posvečamo spominom na težke čase in na uporne ljudi. To je tudi čas za premisleke o tem kako se upreti današnjim zatiralcem, ki ponižujejo človekovo dostojanstvo, ki ni dano samo po sebi, ampak je prigarano in podprto s poštenim delom.

Kako se je uprl ponižanjem in zatiranju, kako je vse to doživljal človek, ki sodi med najmlajše slovenske partizane – leta 1941 je imel 12 let – pa je v pričujočem pogovoru pripovedoval Slavko Grčar, podpredsednikom Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Za Radio Kričač smo ga posneli v dneh pred državnim praznikom Dnevom upora.

Lani, ob 70. obletnici zmage nad fašizmom in nacizmom ter konca druge svetovne vojne, se je 435 proslav, 128 spominskih pohodov in 578 komemoracij ter drugih prireditev, ki jih je organizirala ZZB NOB Slovenije po vsej državi udeležilo prek 300.000 ljudi. Med njimi je bilo izjemno veliko število mladih. Pri urejanju pogojev za delo organizacije je že veliko postorjenega, še vedno pa, na primer, ni urejeno povračilo materialne vojne škode. Vsako leto v borčevsko organizacijo vstopi približno 2.000 novih članov; približno toliko jih umre, tako da ima organizacija že nekaj let zapored okrog 42.000 članov; zelo dobro sodelujejo tudi z veteranskimi organizacijami iz vojne za Slovenijo leta 1991.

To je zgolj nekaj poudarkov iz pogovora s Slavkom Grčarjem, podpredsednikom Zveze združenj borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja Slovenije, ki si ga lahko ogledate v video posnetku na www.radiokaos.info. Kasneje bo objavljen in dostopen tudi na Kričačevi podstrani in v podcastih. Z njim se je pogovarjal Andrej Pengov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *