Mestni svetniki o urejanju nepremičninskih evidenc

Kerševan in Stanovnik potrjena za častna meščana

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji po burni razpravi potrdili osnutek akta o javno-zasebnem partnerstvu za ureditev evidence nepremičnega premoženja mestne občine. Svetniki so načrtu namenili veliko kritičnih besed, saj mnogi menijo, da bi morala mestna uprava evidenco urediti sama, hkrati pa jih skrbi, denimo Petra Sušnika (SDS) da bi mestna občina nekatere storitve plačala dvakrat.

Svetnik NSi Franc Slak se sicer strinja, da so potrebni zunanji izvajalci, a meni, da gre razpis predaleč Svetnik Zelenih Miha Jazbinšek pa je prepričan, da mestna občina tako ali tako že ima urejeno večino evidence in da bi manjkajoče dele hitro uredili. Prepričan je tudi, da gre za oškodovanje mestnega premoženja in napoveduje vložitev kazenskih ovadb. Župan Zoran Janković pa pravi, da je mestna uprava uredila tisti del evidence, ki ga je lahko.

Hkrati zavrača očitke, da je razpis pisan na kožo podjetju LUZ. Sicer pa so mestni svetniki danes tudi potrdili odlok po podelitvi naziva častni meščan nekdanji županji Nuši Kerševan in nekdanjemu predsedniku predsedstva Slovenije Janez Stanovniku. Ker ni bil sprejet predlog podelitve naziva Borisu Pahorju je kot član komisije za priznanja odstopil svetnik SDS Boštjan Cizelj, njegova svetniška skupina pa je glasovanje o tej točki obstruirala.

Kot smo že poročali, je imenovanju Janeza Stanovnika danes ostro nasprotovala tudi Nova Slovenija, katere svetnikom se zdi predvsem sporen Stanovnikov odnos to medvojnih in povojnih pobojev. Svetniki so sicer tudi potrdili poimenovanje novih ulic in cest, med njimi Božičeve, Lorenzove in Štukljeve ulice, pa tudi Avstrijske, Grške in Madžarske ulice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *