Umrl je Peter Božič

Danes ponoči je v 77. letu starosti umrl Peter Božič, mestni svetnik in član Liste Zorana Jankovića. Peter Božič, rojen 30. decembra 1932 na Bledu, je osnovno šolo obiskoval v Novem mestu in Mariboru, med 2. svetovno vojno je bil deportiran v Nemčijo. V Ljubljani je študiral gozdarstvo, nato slavistiko na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani.

Krajši čas je bil bibliotekar na Jesenicah in učitelj v Krvavi peči na Dolenjskem, nato samostojni književnik, časnikar, uslužbenec pri ZKOS, nato na ministrstvu za kulturo.

Bil je priznan slovenski literat in publicist. Sodeloval je pri revijah t.i. kritične generacije: Beseda, Revija 57, Perspektive in druge; bil je tudi urednik revije Mentor. Med njegova zgodnja dela sodijo kratka besedila, katerih značilnost je njihova pravljična in poetična obarvanost. Peter Božič ni bil zgolj avtor proze, izjemen je tudi njegov opus na področju dramatike, skozi katero je skušal iskati odgovore na vprašanja o smislu življenja in bivanja. Ustvarjalen je bil vse življenje, svoje zadnje literarno delo, dramo Šumi, ki bo jeseni doživela krstno uprizoritev na odru Slovenskega mladinskega gledališča, je izdal letos.

V obdobju po upokojitvi je kot član Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana največ svoje pozornosti namenil razvoju kulture in športa v Ljubljani. Bil je predsednik Odbora MS MOL za kulturo in raziskovalno dejavnost in sodeloval pri številnih projektih razvoja infrastrukture s področja kulture in raziskovanja v Ljubljani (Slovanska in Bežigrajska knjižnica, Hiša eksperimentov, obnova Turjaške palače oz. novega Mestnega muzeja Ljubljana, obnova Kina Šiška…). Poleg tega je bil predsednik Komisije za poimenovanje ulic in naselij MS MOL, član Komisije za pobude meščanov MS MOL, član sveta javnega zavoda Mestne knjižnice Ljubljana, član sveta Mestnega gledališča Ljubljanskega in član sveta Doma starejših občanov Bežigrad.

Peter Božič je bil tudi podpredsednik združenja Les Recontres, ki povezuje izvoljene občinske in regionalne funkcionarje, pristojne za področje kulture ter lokalne in regionalne uslužbence, ki se poklicno ukvarjajo s kulturo iz nekaj manj kot 300 mest in regij iz skoraj vseh evropskih držav.

Žalna seja Mestnega sveta MOL bo v ponedeljek, 13. julija 2009, ob 13. uri v Veliki sejni dvorani Mestne hiše.

Žalna knjiga bo za javnost odprta v Klubu 11 Mestne hiše v ponedeljek, 13. julija 2009, od 13.30 do 16. ure in nato vsak dan do pogreba od 9. do 16. ure.

Leave a Reply

Your email address will not be published.