Prividi Alenke Sottler in Nika Grafenauerja

Avtorja podpisala 999 izvodov knjige

Danes so pri založbi Nova revija predstavili Privide, umetniško delo posebne vrste, kakršna pri nas niso prav pogostna. Gre namreč za stvaritev, pri kateri sta se s svojimi življenjskimi izkušnjami in videnjem našega časa ustvarjalno povezala med sabo slikarka Alenka Sottler in pesnik Niko Grafenauer.

Poglavitna značilnost, ki preprega podobe in pesniške komentarje k njim, je brez dvoma paradoks, s katerim slikarka in pesnik vsak v svoji govorici vnašata v sporočilo knjige ne le poteze trpkega izkustva resničnosti, pač pa tudi ironičnega veselja in obešenjaštva, ki ju poraja njuna kritična distanca do te resničnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.