Telekom Slovenije lani z 211,2 mio izgube

Bo sledila tožba proti bivšemu predsedniku uprave Bojanu Dremlju?

Telekom Slovenije je leto 2010 zaključil z 211,2 milijona evrov izgube. Kot sta včeraj na novinarski konferenci povedala predsednik uprave Ivica Kranjčević in član uprave Jožko Peterlin, je razlog za tako veliko izgubo predvsem prevrednotenje naložb v odvisne družbe v Makedoniji, na Kosovu, v Albaniji, v Republiki Srbski in v družbo Najdi. Skupaj s slabitvami zaradi neplačil pogodbenih obveznosti alternativnih operaterjev je to vplivalo na bistveno slabši poslovni izid v lanskem letu.

Peterlin je dodal, da plačilna sposobnost Skupine Telekom Slovenije ostaja nespremenjena, prav tako pa prevrednotenje ne vpliva na prejemke in izdatke skupine. Spremenjene vrednosti naložbenja vplivajo na znižanje kapitala ter na razmerje med kapitalom in zadolženostjo, vendar pa je skupina še vedno manj zadolžena od povprečja evropskih telekomunikacijskih operaterjev.

Kranjčević pa je dodal, ta ukrepi obsegajo tudi zniževanje vseh vrst stroškov, prestrukturiranje poslovanja v Makedoniji in na Kosovu, odprodajo nestrateški naložb, zmanjševanje stroškov nabave, optimiranje obratnega kapitala, zaščito terjatev reguliranih storitev in druge ukrepe. Slabi rezultati, ki so posledica slabih naložb, pa bodo imeli očitno tudi pravne posledice. Hkrati ni želel povedati, proti komu bodo ti tožbi vložili, niti potrditi ali zanikati, da naj bi šlo za njegovega predhodnika na položaju šefa Telekoma, Bojana Dremlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *