Testen o stavki in odstopu

Predsednik Franc Testen je poudaril, da se je število zaostankov pri pomembnejših zadevah zmanjšalo za 12% v primerjavi s predhodnim letom, od leta 2000 pa kar za 48%, pomembno pa se zmanjšuje tudi čas, v katerem se rešujejo posamezne zadeve. Izvršba je še vedno področje sodstva, kjer je učinkovitost nezadovoljiva, nedavno javnosti predstavljeni novoustanovljeni Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine, pa naj bi bistveno pripomogel k izboljšanju stanja. Tako vsaj kažejo rezultati prvih nekaj mesecev njegovega delovanja.

20080519_testen.jpg

[coolplayer]
mms://217.72.76.71/KAOSOD/prispevki/20080519_testen.wma
[/coolplayer]

Leave a Reply

Your email address will not be published.