Marjan Virant

Marjan Virant, nekdanji mestni svetnik, je bil aktiven udeleženec NOB. Deloval je na južnem ljubljanskem območju, še posebej na področju Kurščeka. Za Radio Kričač se je z njim pogovarjal Aleš Kardelj.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.