Anton Vratuša

Anton Vratuša, po rodu Prekmurec se je takoj po okupaciji Slovenije vključil v NOB. Leta 1943 so ga internirali v Gonars in kasneje na Rab, od koder se je po kapitulaciji Italije vključil v OF in organiziral Rabsko brigado. Po vojni je bil tudi predsednik Izvršnega sveta SRS. Z njim se je pogovarjal Andrej Pengov

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.