Božidar Gorjan – Bogo

Božidar Gorjan – Bogo je takoj po okupaciji Jugoslavije organiziral odpor med ljubljanskimi srednješolci, v letih 1941 in 1942 ustanavljal odbore Osvobodilne fronte, nato pa šel med partizane. Pred mikrofon Radia Kričač ga je povabil Marjan Rogelj.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.