Božo Repe

Zgodovinar Božo Repe je avtor številnih strokovnih knjig ter velja za avtoriteto na področju polpretekle zgodovine. Za Radio Kričač se je z njim pogovarjal Andrej Pengov

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.