Franc Sever – Franta

Franc Sever – Franta je zasedal mnoge vidne in odgovorne položaje v partizanski vojski. Med drugim je bil tudi komisar Cankarjeve brigade, verjetno največji vojaški uspeh pa je bila njegova vloga pri preboju Zidanškove brigade iz obroča SS divizije na Menini planini. Za Radio Kričač se je z njim pogovarjal Aleš Kardelj.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.