Ivan Winkler

Ivan Winkler se je že na samem začetku fašistične okupacije Slovenije vključil v odpor proti okupatorju, pa tudi po vojni je zasedal številne pomembne funkcije. Za Radio Kričač se je z njim pogovarjal Marjan Rogelj.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.