Janko Heberle

Janko Heberle je po rodu z Bleda, vojno pa je preživel v partizanskih enotah na Pokljuki in Jelovici. 8. maja letos je za svoje delo na področju politologije dobil tudi nagrado mesta Ljubljana. Za Radio Kričač se je z njim pogovorajal Marjan Rogelj

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.