Jelka Kutin

Partizanka in učiteljca Jelka Kutin je že pred vojno poučevala na Kočevskem. Takoj po napadu na Jugoslavijo se je vključila v OF, med vojno pa se je na Babnem polju poročila s svojim fantom Julijem Kutinom. Po vojni se je vrnila za kateder, kjer je poučevala tudi izpraševalca Radia Kričač, Marjana Roglja.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.