Marko Bulc

Z Markom Bulcem, gospodarstvenikom, nekdanjim politikom in borcem NOB se je za Radio Kričač pogovarjal Marjan Rogelj.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.