Marko Vrhunec

Marko Vrhunec je letos postal častni meščan Ljubljane. 9. maja leta 1945 je kot član poveljstva ljubljanske brigade vkorakal v mesto in ga pomagal osvoboditi, po vojni pa je bil gospodarstvenik, predavatelj in diplomat. Za Radio Kričač se je z njim pogovarjal Andrej Pengov.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.